Om Selet
Läs fakta om Selet

Läs om byarnas uppkomst.

Intressanta fakta om seder och bruk och mycket mera.

Titta på bilderna och läs om fastigheterna år 1952.

Läs om Hällfors historia.

Nedskrivna minnesanteckningar vid intervjuer:

Historiska fakta:

1738 Första kända nybyggare i Selet var Per Jonsson och Jonas Olovsson.

1748 Jordrannsakning. Vid en brand på våren förstördes allt utom en liten stuga.

1847 Magnus Tällberg Selets förste lärare.

1871 Första kända lantmäteriförrättning

1880 71 invånare i byn.

1915 Första bron över Byskeälven.

1919 Elström

1920 Selets förste bilägare var Sigurd Johansson

1939 Första jordbrukstraktorn inköptes av S. Forsgren och I. Hedenström.

1948 105 Invånare.

1954 Första kända byastämma. Selets jaktklubb bildades, mumera Skogfors viltvårdsområde.

2001 Selet har 19 invånare, i Skogfors finns 6 åretrunt boende.

2003 Selet har åter i alla tre byarna åretruntboende (25) st samt många sommargäster.

 

 

 

Allmänna fakta i och kring Selet samt kort om deras historia.

1. Skolhuset (mumera Byastugan)

Mellan 1847 och 1957 fanns det skola i Selet.
1959 köpte byamännen i Selet , Skogfors och Selsmoran huset.
Skolsalen används idag som samlingslokal.
I huset finns också en uthyrningsdel med 1 rum med 4 bäddar och ett enkelt kök.

Bagarstuga och slakthus.

Finns på samma tomt som byastugan.

Godtemplarhuset "Gotis".

Köptes och flyttades 1910  till Selet från Bränndet.
Föreningen upphörde i början av 1950-talet och huset är numera i privat ägo.

Cafe.

Mittemot bystugan fanns förr ett cafe'.

Gästgiveri.

Längs alla forvägar fanns förr med jämna mellanrum möjlighet för
både resenärer och hästar att rasta, så även i Selet.
Huset revs i mitten av 1940-talet.

Lanthandel.

Från 1920-talet och fram till 1966 drevs lanthandel i detta hus.

Tjärdal.

På flera ställen runt Selet finns rester av tjärdalar och kolmilor.

Dopplats, vattensåg.

I byn fanns från 1930-talet och fram till 1960-talet en Filadelfiaförsamling.

De döpte sina medlemmar i Sågströckan vid nuvarande campingen.

Gåstjärn.

Rikt djurliv både i och runt denna vattenspegel.

Hampsänket.

En tjärn där man sänkte ner hampa för rötning. I kanten av Hampsänket finns rester av vad man tror är lappvisten och fångstgropar.