Selsmoran 1:7, Erik Arnold Lindström

Areal 1 har åker. Jord och sand.
Djur 1 ko. Tax.värde 2.700 kr
Först uppförd 1899 av Ludvig Lundgren.
Timmer och spåntak. 2 våningar med 1 lägenhet om 1 rum och kök
samt förstuga. Elektriskt ljus. Ladugård uppförd omkr. 1910.
Lagfart 1945 då ägaren övertog fastigheten genom köp av J. Artur
Johansson. Denne hade tillträtt 1940 efter Rolf Vincent som 1936
övertagit den efter sin fader, Elis Vincent vilken 1909 köpt gården av
Munksund AB.
Tidigare ägare var Ludvig Lundgren som byggde gården.
Ägare skogsarbetaren Erik Arnold Lindström född 13/5 1920 i Jörn
son till Albin Lindström och hans hustru Emma Johansson.
Gift med Mirjam Johansson född 2/8 1925 i Fällfors, dotter till Johan
Johansson och hans hustru Karolina Lindholm.