Selet 1:12. Petrus Persson.

 

Areal 15.000 kvm därav 10.000 kvm åker. J. sand.
T.v.1700. Först uppförd 1906 av Helmer Lundkvist.
Trä med spåntak. 1 våning med 1 lägenhet om 1 rum och kök.
Elektriskt ljus. Sommarstuga om 2 rum och kök.
Lagfart -38 då nuv. ägaren övertog fastigheten genom köp
efter Helmer Lundkvists sterbhus.
Ägare hemmansägare Petrus Persson född 12/6 1910 i
Svartå, son till Olof Persson och hans hustru Erika Hägglund.
Gift med Gerda Karlsson född 12/11 1913 i Skogfors, dotter
till Klas Konrad Karlsson och hans hustru Lovisa Elisabeth
Gustafsson.
Ägaren har även Skogfors 1:7.

Barn:
Dag Göte född 11/5 1942
Yngve Roger född 22/12 1947